SƠ ĐỒ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG DÀNH CHO CÁC BẠN THAM GIA VÒNG 2 NGÀY 08.10.2017

 In Tin tức

Sơ đồ trường Đại Học Tôn Đức Thắng dành cho các bạn tham gia vòng 2 ngày 8.10.2017 nè:

Sơ đồ trường Đại Học Tôn Đức Thắng dành cho các bạn bảng B tham gia các trò chơi team buiding ngày 8.10.2017 nhé:

Recent Posts